Warning: pg_query_params(): Query failed: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "sessie_random_id_key" DETAIL: Key (random_id)=(432817698922008) already exists. CONTEXT: SQL statement "INSERT INTO stats.sessie (ref_user_agent, user_language, start_ip) VALUES (_user_agent_id, _language_id,_remote_id) RETURNING id, random_id" PL/pgSQL function "new_cookie" line 25 at SQL statement in /var/www/vhosts/rijpma.org/fluitmanarchitecten.nl/inc/stats.php on line 49

Warning: pg_fetch_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/rijpma.org/fluitmanarchitecten.nl/inc/stats.php on line 50
Project: Reedworks - Fluitman Architecten
projectgegevens
LocatieEmmen
Jaar2009
Opdrachtgevergemeente Emmen
Soortstedenbouw, woningbouw, duurzaam
I.s.m.Ian Considine
CONCEPT De onbestemde Buitenweg locatie verandert in een dynamisch drukvat van de stad dat de verschillende gebieden en bevolkingsgroepen met elkaar in contact brengt: een nieuwe levendigheid gecombineerd met een groen woonklimaat. Uitgangspunten: Een nieuwe identiteit gevormd door het combineren van wonen en werken: een buurt van jonge ondernemers en thuiswerkers die gebruik maken van de omliggende functies en inspelen op de veranderende bevolking. Samenhang door een nieuw herkenbaar woningtype: de woonwerkvilla, de missende korrel in de wijk die aansluit bij de bestaande bebouwing die zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Een groenstructuur als fysieke drager van de wijk: een circuit van riet en water voor waterberging en -zuivering en een parkomgeving als gemeenschappelijke achtertuin. Een duurzame wijk door diversiteit in het woningaanbod, flexibiliteit in het ruimtegebruik en materiaalgebruik.