Warning: pg_query_params(): Query failed: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "sessie_random_id_key" DETAIL: Key (random_id)=(551577365025878) already exists. CONTEXT: SQL statement "INSERT INTO stats.sessie (ref_user_agent, user_language, start_ip) VALUES (_user_agent_id, _language_id,_remote_id) RETURNING id, random_id" PL/pgSQL function "new_cookie" line 25 at SQL statement in /var/www/vhosts/rijpma.org/fluitmanarchitecten.nl/inc/stats.php on line 49

Warning: pg_fetch_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/rijpma.org/fluitmanarchitecten.nl/inc/stats.php on line 50
Project: Nieuwe Boulevard Scheveningen - Fluitman Architecten
projectgegevens
LocatieDen Haag
Jaar2013
Opdrachtgevergemeente Den Haag
Soortstedenbouw, landschap, openbareruimte
I.s.m.Manuel de Solà -Morales, IbDH
De nieuwe boulevard van Scheveningen, die loopt van het museum Beelden aan Zee tot de haven, combineert een prestigieuze zeepromenade met een zeewering die de veiligheid van het achterland garandeert. Het is een intergrale oplossing die samenhang, ruimte en veiligheid biedt. De gewelfde vorm, die de oude duinlijn volgt, zorgt voor de verbinding tussen de drie delen van Scheveningen: Bad, Dorp en Haven. Door een verfijnd spel van verschillende niveau's ontstaat een dynamische openbare ruimte waar de gebruiker wordt geprikkeld en elke doelgroep zijn eigen ruimte vindt. Zo is het autoverkeer op een eigen terugliggend niveau geplaatst waarbij geen conflict meer ontstaat met de wandelaars en toch een fantastisch uitzicht blijft behouden zodat een ritje langs de boulevard een bijzondere ervaring blijft. Wandelaars kunnen kiezen tussen een wat hogergelegen stedelijke route, vanuit waar je bijvoorbeeld recht de oude dorpstraat van Scheveningen in kijkt, of een lager gelegen strandroute waarbij met grote trappartijen de verbinding met het strand optimaal is. Strandtenten worden niet meer als een continue strook langs de boulevard geplaatst maar komen in compacte clusters terug, zodat er genoeg ruimte blijft om ongehinderd naar de zee te kijken.

Uitgebreide serie foto's op Google+