projectgegevens
LocatiePijnacker
Jaar2008
Opdrachtgevergemeente Pijnacker
Soortstedenbouw, woningbouw, cpo
I.s.m.lug-as
Een groot gebaar: de polder die de wijk binnenkomt en de nieuwe buurt vormgeeft, dat is de basisgedachte van “dauwtrappen”. De kruising tussen polder en spoor zorgt voor een bijzondere locatie, waar de nieuwe halte van de randstadrail letterlijk onderdak en beschutting vindt onder het polderlandschap. Hier ontstaat een synergie van functies en activiteiten. Hier raakt moderniteit aan cultuurlandschap, hier ontmoeten de dynamiek van de randstad en de gemoedelijkheid van het dorp elkaar. De polderstrook is vrij toegankelijk en speelt een belangrijke sociale en educatieve rol in de wijk. Naast de polder, waarin het dauw ’s ochtends op de velden staat en de schapen en de koeien grazen, is in de bebouwing er omheen juist ruimte voor grote diversiteit en dichtheid. Diversiteit, kenmerkend voor elk dorp, wordt verkregen door individuele vrijheid binnen het collectief. De basis voor de stedenbouwkundige verkaveling vormt een eenheid van 12 bij 12 meter, die zowel horizontaal als verticaal wordt ingezet waarbij mensen zelf hun huis kunnen bouwen. Het plan levert een grote diversiteit op aan woonvormen, aan bewoners, leefgewoontes en functies en brengt het dorp terug tot de essentie: individuele expressie, gemeenschapszin en verbondenheid met het land. Pijnacker-Zuid, een levendige plek in de polder, wachtend op het dauw van de volgende morgen. Een groot gebaar: de polder die de wijk binnenkomt en de nieuwe buurt vormgeeft, dat is de basisgedachte van “dauwtrappen”. De kruising tussen polder en spoor zorgt voor een bijzondere locatie, waar de nieuwe halte van de randstadrail letterlijk onderdak en beschutting vindt onder het polderlandschap. Hier ontstaat een synergie van functies en activiteiten. Hier raakt moderniteit aan cultuurlandschap, hier ontmoeten de dynamiek van de randstad en de gemoedelijkheid van het dorp elkaar. De polderstrook is vrij toegankelijk en speelt een belangrijke sociale en educatieve rol in de wijk. Naast de polder, waarin het dauw ’s ochtends op