Warning: pg_query_params(): Query failed: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "sessie_random_id_key" DETAIL: Key (random_id)=(411441472824663) already exists. CONTEXT: SQL statement "INSERT INTO stats.sessie (ref_user_agent, user_language, start_ip) VALUES (_user_agent_id, _language_id,_remote_id) RETURNING id, random_id" PL/pgSQL function "new_cookie" line 25 at SQL statement in /var/www/vhosts/rijpma.org/fluitmanarchitecten.nl/inc/stats.php on line 49

Warning: pg_fetch_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/rijpma.org/fluitmanarchitecten.nl/inc/stats.php on line 50
Over het bureau - Fluitman Architecten
Fluitman architectuur + stedenbouw is het bureau dat Age Fluitman oprichtte in 2007 met het doel om op een frisse en vernieuwende manier openbare ruimte en gebouwde omgeving te verbeteren. Dit bureau, gevestigd in Rotterdam, is inzetbaar op verschillende schaalniveau’s van architectuur tot stedenbouw. Dit kunnen gebouwen zijn of openbare ruimtes maar ook simpele objecten. Het voordeel van dit brede werkgebied is het makkelijk kunnen schakelen van de ene schaal naar de ander waardoor een grotere flexibiliteit in het denkproces ontstaat. Bijzondere ervaring is opgedaan in woningverbouwingen, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en ontwerp van openbare ruimtes.

Age Fluitman begeleidt het gehele ontwerpproces. In de conceptuele fase wordt onderzoek gedaan en worden varianten bestudeerd. Deze fase is heel vrij en er wordt zo open mogelijk naar de opgave gekeken. Hoe verder men in het ontwerpproces vordert hoe definitiever zaken komen te liggen en hoe gedetaileerder het werk wordt. Fluitman werkt vanaf bestekfase vaak samen met specialistische partners op het gebied van financiele controle, uitwerken van details of het voorbereiden van aanbestedingen. Bij grotere projecten zal vanaf het begin een geschikt team van partners worden samengesteld. In de werkwijze van dit bureau staat hoe dan ook de wens van de opdrachtgever centraal en wordt er samen gewerkt aan een goed en mooi eindresultaat.
Age Fluitman is ook supervisor van de prestigieuze nieuwe boulevard van Scheveningen die op dit moment uitgevoerd wordt. Dit doet hij in opdracht van de gemeente Den Haag. Eerder werkte hij voor het bureau de Solà-Morales arquitecte, dat het ontwerp maakte. Met dit project ontstaat een schitterend nieuw stuk openbare ruimte in Scheveningen en het is de oplossing voor een van de zwakke schakels in de Nederlandse kust.

Na opgegroeid te zijn in Frankrijk startte Age Fluitman in 1994 de studie bouwkunde aan de TU-Delft. Na een verblijf van een jaar aan de ETSAB universiteit van Barcelona, behaalde hij in 2001 zijn masters degree in architecture. Zijn brede professionele ervaring in architectuur en stedenbouw deed hij op in diverse bureau’s in Nederland, Spanje en de VS. Hij werkte onder anderen bij het Delftse bureau Hulshof Architecten, waar hij als projectleider een uniek renovatie project in Spangen, Rotterdam heeft geleid. Het project ‘de Dichterlijke Vrijheid’ heeft voor een belangrijke sociale impuls in die buurt gezorgd en was bekroond met de Nationale Renovatie Prijs 2009.
In 2012 werd het huis Zwaerdecroonstraat bekroond met de Rotterdam Architectuurprijs 2012, als onderdeel van het project Een Blok Stad, waar een heel stadsblok casco gerenoveerd is en daarna aan particulieren verkocht. Fluitman architecten heeft het ontwerp voor een van deze woningen gemaakt en de uitvoering begeleid.