Dienstengebouw NHH opgeleverd
Het opgeleverde dienstengebouw, ontworpen door Fluitman architecten i.s.m. de SolĂ -Morales en het IbDH, is een van de laatst gerealiseerde elementen van de nieuwe boulevard van Scheveningen. Het gebouw is een monolitische blokje, in de stijl van het straatmeubilair, en half in de nieuwe duintjes geschoven. Achter de geperforeerde gevel is een muur van glazen bouwstenen waardoor overdag het daglicht diffuus binnendringt en 's nachts de gevel door de perforaties licht geeft. 1-5-2013
Boulevard Scheveningen geopend!
Zaterdag 6 april is onder grote belangstelling en muzikale begeleiding na 3 jaar werk de Nieuwe Boulevard van Scheveningen geopend door minister van infrastructuur Melanie Schultz van Haegen, burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen en wethouder Marnix Norder . Het resultaat is een enorme kwaliteitsslag voor de openbare ruimte en een verbetering van de kustverdediging. 8-4-2013